polsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
microchip
mikrochip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
guide dogs
psy przewodniki
Druh zvířete
assistance dogs
psy towarzyszące
Druh zvířete
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka