italsky | Fráze - Život v zahraničí | Domácí zvířata

Domácí zvířata - Přivést si s sebou domácí zvíře

Do I need an import license?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Dotaz, jestli potřebujete dovozní povolení
Is there a quarantine period for [animal]?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Dotaz, jestli zvíře je v karanténě
Are there specific rules for importing non-native species?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Dotaz, jestli jsou nějaké konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Uvádět, co zahrují vstupní podmínky
microchip
il microchip
Požadavky na dovoz domácích zvířat
rabies vaccination (certificate)
il vaccino antirabbico
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
pet passport
il passaporto per gli animali da compagnia
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
tapeworm treatment (certificate)
il certificato di trattamento contro la tenia
Požadavek o vstup pro domácí zvířata
Do I have to use an authorized carrier?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Dotaz, jestli potřebujete vhodnout přepravní klec pro zvířata
What are the rules for ______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Dotaz, jaká pravidla jsou pro vodící psy
guide dogs
cani guida
Druh zvířete
assistance dogs
cani da assistenza
Druh zvířete
How do I obtain a health certificate for my pet?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Dotaz, jak můžete obdržet certifikát pro vašeho domácího mazlíčka