italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

____ için nereden form bulabilirim?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[belge] ne zaman verildi?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[belge] nerede verildi?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[belge] belgem çalındı.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Bu bilgi özeldir.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Adınız nedir?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Nerede yaşıyorsunuz?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
İkamet adresiniz nedir?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Hangi ülke vatandaşısınız?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
[ülke] ne zaman geldiniz?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kimliğinizi görebilir miyim?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Medeni halim ___________.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
bekar
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
evli
coniugato/a
Rodinný stav
ayrılmış
separato/a
Rodinný stav
boşanmış
divorziato/a
Rodinný stav
birlikte yaşıyor
convivente
Rodinný stav
medeni birliktelik
in un'unione civile
Rodinný stav
evlenmemiş çift
in una coppia non sposata
Rodinný stav
medeni ortaklık içinde
in un'unione di fatto
Rodinný stav
dul
vedovo/a
Rodinný stav
Çocuğunuz var mı?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hastane masrafları
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Uzman doktor ücretleri
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tanı koyma testleri
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cerrahi operasyonlar
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiyatri tedavisi
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diş tedavisi
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Göz tedavisi
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Vize başvurum neden reddedildi?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ehliyetim burada geçerli mi?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorik sınav
esame di teoria
Druh testu
direksiyon sınavı
esame di guida
Druh testu
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adres
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
ad
il nome
Co byste chtěli změnit
fotoğraf
la foto
Co byste chtěli změnit
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
kayıp
smarrita
Problém s řidičským průkazem
çalınmış
rubata
Problém s řidičským průkazem
hasarlı
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Sabıka kaydım yoktur.
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky