francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

____ için nereden form bulabilirim?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[belge] ne zaman verildi?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[belge] nerede verildi?
Où votre [document] a été délivré ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[belge] belgem çalındı.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Bu bilgi özeldir.
Ces informations sont confidentielles.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Adınız nedir?
Comment vous appelez-vous ?
Dotaz na něčí jméno
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Nerede yaşıyorsunuz?
Où résidez-vous ?
Dotaz na místo bydliště
İkamet adresiniz nedir?
Où habitez-vous ?
Dotaz na něcí adresu
Hangi ülke vatandaşısınız?
Quelle est votre nationalité ?
Dotaz na něčí občanství
[ülke] ne zaman geldiniz?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Medeni halim ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Rodinný stav
bekar
célibataire
Rodinný stav
evli
Marié(e)
Rodinný stav
ayrılmış
Séparé(e)
Rodinný stav
boşanmış
Divorcé(e)
Rodinný stav
birlikte yaşıyor
en concubinage
Rodinný stav
medeni birliktelik
dans une union civile
Rodinný stav
evlenmemiş çift
en concubinage
Rodinný stav
medeni ortaklık içinde
en partenariat domestique
Rodinný stav
dul
veuf/veuve
Rodinný stav
Çocuğunuz var mı?
Vous avez des enfants ?
Dotaz jestliže někdo má děti
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Vous avez des personnes à charge ?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Je voudrais réunir ma famille.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Quels documents dois-je apporter ?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hastane masrafları
Frais hospitaliers
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Uzman doktor ücretleri
Frais de consultation d'un spécialiste
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tanı koyma testleri
Tests diagnostiques
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cerrahi operasyonlar
Opérations chirurgicales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiyatri tedavisi
Traitement psychiatrique
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diş tedavisi
Soins dentaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Göz tedavisi
Soins oculaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Vize başvurum neden reddedildi?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ehliyetim burada geçerli mi?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorik sınav
le code
Druh testu
direksiyon sınavı
la conduite
Druh testu
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adres
mon adresse
Co byste chtěli změnit
ad
mon nom
Co byste chtěli změnit
fotoğraf
ma photo
Co byste chtěli změnit
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
kayıp
perdu
Problém s řidičským průkazem
çalınmış
volé
Problém s řidičským průkazem
hasarlı
abîmé
Problém s řidičským průkazem
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Sabıka kaydım yoktur.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Mon conjoint est [nationalité].
Uvést, občanství svého manžela/manželky