arabsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
المعلومات سرية.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

คุณชื่ออะไร
ما هو اسمك؟
Dotaz na něčí jméno
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Dotaz na něčí místo a datum narození
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
أين تعيش؟
Dotaz na místo bydliště
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
ما هو عنوانك؟
Dotaz na něcí adresu
สัญชาติของคุณคืออะไร
ما هي جنسيتك؟
Dotaz na něčí občanství
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
أين وصلت إلى [بلد]؟
Dotaz, kdy jste přijeli do země
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
حالتي الزوجية هي___________________.
Rodinný stav
โสด
عازب
Rodinný stav
แต่งงานแล้ว
متزوج
Rodinný stav
แยกกันอยู่
منفصل
Rodinný stav
หย่าร้าง
مطلق
Rodinný stav
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
لدي شريك/شريكة في السكن
Rodinný stav
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
متزوجان مدنيا
Rodinný stav
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
شريكان غير متزوجين
Rodinný stav
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
في شراكة منزلية
Rodinný stav
เป็นม่าย
أرمل/أرملة
Rodinný stav
คุณมีบุตรไหม
هل لديك أطفال؟
Dotaz jestliže někdo má děti
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
أرغب في التسجيل في المدينة
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Dotaz ohledně pojistného krytí
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
تكاليف المستشفى
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
أجور المختصين
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การทดสอบวินิจฉัย
اختبارات التشخيص
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การผ่าตัด
العمليات الجراحية
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
العلاج النفسي
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาฟัน
العلاج السني
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาตา
علاج العينين
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
أرغب في تسجيل مركبتي.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
ฉันต้องการจอง __________
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
اختبار نظري
Druh testu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
اختبار القيادة
Druh testu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
ที่อยู่
العنوان
Co byste chtěli změnit
ชื่อ
الاسم
Co byste chtěli změnit
ภาพถ่าย
الصورة
Co byste chtěli změnit
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
สูญหาย
ضائعة
Problém s řidičským průkazem
ถูกขโมย
مسروقة
Problém s řidičským průkazem
ได้รับความเสียหาย
متضررة
Problém s řidičským průkazem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
لدي سجل إجرامي نظيف.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Uvést, občanství svého manžela/manželky