rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
När var ditt [dokument] utfärdat?
Когда был выдан ваш документ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Где был выдан ваш [документ] ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
När går din legitimation ut?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Мой [документ] украли.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Denna information är konfidentiell.
Информация конфиденциальна.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Vad heter du?
Как вас зовут?
Dotaz na něčí jméno
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Dotaz na něčí místo a datum narození
Var bor du?
Где вы живете?
Dotaz na místo bydliště
Vad är din adress?
Каков ваш адрес?
Dotaz na něcí adresu
Vilken nationalitet tillhör du?
Какое у вас гражданство?
Dotaz na něčí občanství
När anlände du till [landet]?
Когда вы въехали в страну?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan du visa mig din legitimation?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Min civilstatus är __________.
Мое семейное положение -_______.
Rodinný stav
singel
холост
Rodinný stav
gift
Женат/замужем
Rodinný stav
separerad
Разведен/а
Rodinný stav
skild
Разведен/а
Rodinný stav
sambo
в сожительстве
Rodinný stav
i ett partnerskap
в гражданском браке
Rodinný stav
ogift par
Не женатая пара
Rodinný stav
i ett partnerskap
в домашнем партнерстве
Rodinný stav
änka
вдовец/вдова
Rodinný stav
Har du barn?
У вас есть дети?
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Vilka dokument ska jag ta med?
Какие документы мне нужно принести?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Kostar det något att registrera sig?
Мне нужно платить за регистрацию?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jag vill registrera min bostad.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Vad täcker sjukförsäkringen?
Что покрывает медицинская страховка?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Patientavgifter
Больничные платы
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialistkostnader
Платы специалистам
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostiska prov
Диагностические проверки
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiska ingrepp
Хирургические процедуры
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
Психиатрическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlingar
Лечение зубов
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ögonbehandling
Офтальмологическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Varför begär du ett inresevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Как я могу продлить мою визу?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Мне нужно менять номер своей машины?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Är mitt körkort giltigt här?
Мои водительские права здесь действуют?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoriprov
Теоретический тест
Druh testu
uppkörning
Тест на вождение
Druh testu
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
адрес
Co byste chtěli změnit
namnet
имя
Co byste chtěli změnit
bilden
фотография
Co byste chtěli změnit
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
borttappat
потеряно
Problém s řidičským průkazem
stulet
украдено
Problém s řidičským průkazem
förstört
повреждено
Problém s řidičským průkazem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
У меня нет судимостей
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Uvést, občanství svého manžela/manželky