řecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
När var ditt [dokument] utfärdat?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
När går din legitimation ut?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Denna information är konfidentiell.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Vad heter du?
Πώς σας λένε;
Dotaz na něčí jméno
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Dotaz na něčí místo a datum narození
Var bor du?
Πού μένετε;
Dotaz na místo bydliště
Vad är din adress?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Dotaz na něcí adresu
Vilken nationalitet tillhör du?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Dotaz na něčí občanství
När anlände du till [landet]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan du visa mig din legitimation?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Min civilstatus är __________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Rodinný stav
singel
ελεύθερος/η
Rodinný stav
gift
παντρεμένος/η
Rodinný stav
separerad
σε διάσταση
Rodinný stav
skild
χωρισμένος/η
Rodinný stav
sambo
συμβίωση
Rodinný stav
i ett partnerskap
σε αστική ένωση
Rodinný stav
ogift par
ανύπαντροι σύντροφοι
Rodinný stav
i ett partnerskap
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Rodinný stav
änka
χήρος/χήρα
Rodinný stav
Har du barn?
έχετε παιδιά;
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Vilka dokument ska jag ta med?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Kostar det något att registrera sig?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jag vill registrera min bostad.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Vad täcker sjukförsäkringen?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Dotaz ohledně pojistného krytí
Patientavgifter
Τέλη νοσοκομείου
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialistkostnader
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostiska prov
Διαγνωστικές εξετάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiska ingrepp
Χειρουργικές επεμβάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
Ψυχιατρική θεραπεία
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlingar
Οδοντιατρικές θεραπείες
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ögonbehandling
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Varför begär du ett inresevisum?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Är mitt körkort giltigt här?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoriprov
θεωρητική εξέταση
Druh testu
uppkörning
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Druh testu
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
διεύθυνση
Co byste chtěli změnit
namnet
όνομα
Co byste chtěli změnit
bilden
φωτογραφία
Co byste chtěli změnit
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
borttappat
χαμένη
Problém s řidičským průkazem
stulet
κλεμμένη
Problém s řidičským průkazem
förstört
κατεστραμμένη
Problém s řidičským průkazem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Uvést, občanství svého manžela/manželky