nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
När går din legitimation ut?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mijn [document] werd gestolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Denna information är konfidentiell.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Vad heter du?
Wat is uw naam?
Dotaz na něčí jméno
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Var bor du?
Waar woont u?
Dotaz na místo bydliště
Vad är din adress?
Wat is uw adres?
Dotaz na něcí adresu
Vilken nationalitet tillhör du?
Wat is uw nationaliteit?
Dotaz na něčí občanství
När anlände du till [landet]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan du visa mig din legitimation?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Min civilstatus är __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Rodinný stav
singel
alleenstaand
Rodinný stav
gift
gehuwd
Rodinný stav
separerad
uit elkaar
Rodinný stav
skild
gescheiden
Rodinný stav
sambo
samenwonend
Rodinný stav
i ett partnerskap
geregistreerd partnerschap
Rodinný stav
ogift par
ongetrouwde partners
Rodinný stav
i ett partnerskap
in een relatie
Rodinný stav
änka
verweduwd
Rodinný stav
Har du barn?
Heeft u kinderen?
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Vilka dokument ska jag ta med?
Welke documenten moet ik meenemen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Kostar det något att registrera sig?
Zijn er registratiekosten?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jag vill registrera min bostad.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Vad täcker sjukförsäkringen?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Patientavgifter
Ziekenhuiskosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialistkostnader
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostiska prov
Diagnostische toets
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische ingrepen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische behandeling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlingar
Tandheelkundige behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ögonbehandling
Oogzorg behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Varför begär du ett inresevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Är mitt körkort giltigt här?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoriprov
theoretische test
Druh testu
uppkörning
rijexamen
Druh testu
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
mijn adres
Co byste chtěli změnit
namnet
mijn naam
Co byste chtěli změnit
bilden
mijn foto
Co byste chtěli změnit
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
borttappat
verloren
Problém s řidičským průkazem
stulet
gestolen
Problém s řidičským průkazem
förstört
beschadigd
Problém s řidičským průkazem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ik heb een blanco strafblad.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Uvést, občanství svého manžela/manželky