italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
När var ditt [dokument] utfärdat?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
När går din legitimation ut?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Denna information är konfidentiell.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Vad heter du?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Var bor du?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Vad är din adress?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Vilken nationalitet tillhör du?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
När anlände du till [landet]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan du visa mig din legitimation?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Min civilstatus är __________.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
singel
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
gift
coniugato/a
Rodinný stav
separerad
separato/a
Rodinný stav
skild
divorziato/a
Rodinný stav
sambo
convivente
Rodinný stav
i ett partnerskap
in un'unione civile
Rodinný stav
ogift par
in una coppia non sposata
Rodinný stav
i ett partnerskap
in un'unione di fatto
Rodinný stav
änka
vedovo/a
Rodinný stav
Har du barn?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Vilka dokument ska jag ta med?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Kostar det något att registrera sig?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jag vill registrera min bostad.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Vad täcker sjukförsäkringen?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Patientavgifter
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialistkostnader
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostiska prov
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiska ingrepp
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlingar
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ögonbehandling
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Varför begär du ett inresevisum?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Är mitt körkort giltigt här?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoriprov
esame di teoria
Druh testu
uppkörning
esame di guida
Druh testu
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
namnet
il nome
Co byste chtěli změnit
bilden
la foto
Co byste chtěli změnit
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
borttappat
smarrita
Problém s řidičským průkazem
stulet
rubata
Problém s řidičským průkazem
förstört
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky