esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
När går din legitimation ut?
Kiam elspiras via legitimilo?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Denna information är konfidentiell.
La informo estas konfidenca.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Vad heter du?
Kiel vi nomiĝas?
Dotaz na něčí jméno
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Var bor du?
Kie vi loĝas?
Dotaz na místo bydliště
Vad är din adress?
Kio estas via adreso?
Dotaz na něcí adresu
Vilken nationalitet tillhör du?
Kio estas via civitaneco?
Dotaz na něčí občanství
När anlände du till [landet]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan du visa mig din legitimation?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Min civilstatus är __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Rodinný stav
singel
senedza
Rodinný stav
gift
edziĝinta
Rodinný stav
separerad
apartiga
Rodinný stav
skild
eksedziĝinta
Rodinný stav
sambo
kunviva
Rodinný stav
i ett partnerskap
en civila kuniĝo
Rodinný stav
ogift par
fraŭlaj partneroj
Rodinný stav
i ett partnerskap
en hejma partnereco
Rodinný stav
änka
vidvina
Rodinný stav
Har du barn?
Ĉu vi havas infanojn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Vilka dokument ska jag ta med?
Kion dokumentojn mi alportus?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Kostar det något att registrera sig?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jag vill registrera min bostad.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Patientavgifter
Hospitalokotizoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialistkostnader
Kotizoj por la ekspertoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostiska prov
Diagnozoprovoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiaj proceduroj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
Psikiatria kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlingar
Dentaj kuracadoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ögonbehandling
Okula kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Varför begär du ett inresevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Är mitt körkort giltigt här?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoriprov
teorian teston
Druh testu
uppkörning
veturantan teston
Druh testu
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
adreson
Co byste chtěli změnit
namnet
nomon
Co byste chtěli změnit
bilden
foton
Co byste chtěli změnit
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
borttappat
perdatan
Problém s řidičským průkazem
stulet
ŝtelatan
Problém s řidičským průkazem
förstört
difektatan
Problém s řidičským průkazem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mi havas puran krimliston
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Uvést, občanství svého manžela/manželky