česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
När går din legitimation ut?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Denna information är konfidentiell.
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Vad heter du?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Var bor du?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
Vad är din adress?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
Vilken nationalitet tillhör du?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
När anlände du till [landet]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan du visa mig din legitimation?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Min civilstatus är __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
singel
svobodný/á
Rodinný stav
gift
ženatý/vdaná
Rodinný stav
separerad
odděleni
Rodinný stav
skild
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
sambo
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
i ett partnerskap
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
ogift par
nesezdaní partneři
Rodinný stav
i ett partnerskap
v domácím partnerství
Rodinný stav
änka
vdovec/vdova
Rodinný stav
Har du barn?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Vilka dokument ska jag ta med?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Kostar det något att registrera sig?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jag vill registrera min bostad.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Patientavgifter
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialistkostnader
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostiska prov
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiska ingrepp
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlingar
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ögonbehandling
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Varför begär du ett inresevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Är mitt körkort giltigt här?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoriprov
Teoretický test
Druh testu
uppkörning
Praktický test
Druh testu
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
adresu
Co byste chtěli změnit
namnet
jméno
Co byste chtěli změnit
bilden
fotografii
Co byste chtěli změnit
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
borttappat
ztracený
Problém s řidičským průkazem
stulet
ukradený
Problém s řidičským průkazem
förstört
zničený
Problém s řidičským průkazem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky