rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Când a fost emis [documentul]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Unde a fost emis [documentul]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
¿Cuándo caduca su DNI?
Când îți expiră ID-ul?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Mi s-a furat [documentul].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La información es confidencial.
Informația este confidențială.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

¿Cómo se llama usted?
Cum vă cheamă?
Dotaz na něčí jméno
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Dotaz na něčí místo a datum narození
¿Dónde vive usted?
Unde locuiți?
Dotaz na místo bydliště
¿Cuál es su dirección?
Care este adresa dumneavoastră?
Dotaz na něcí adresu
¿Cuál es su nacionalidad?
Ce cetățenie aveți?
Dotaz na něčí občanství
¿Cuándo llegó a (país)?
Când ați ajuns în [țara]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
¿Me deja su DNI, por favor?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mi estado civil es ______________.
Starea mea civilă este ___________.
Rodinný stav
soltero/a
Singur
Rodinný stav
casado/a
Căsătorit/ă
Rodinný stav
separado/a
separat/ă
Rodinný stav
divorciado/a
divorțat/ă
Rodinný stav
cohabitante
concobinaj
Rodinný stav
en unión civil
într-o uniune civilă
Rodinný stav
pareja de hecho
necăsătorit/ă
Rodinný stav
pareja de hecho
partener/ă de viață
Rodinný stav
viudo/a
văduv/ă
Rodinný stav
¿Tiene usted hijos?
Aveți copii?
Dotaz jestliže někdo má děti
¿Residen con usted personas a su cargo?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Me gustaría empadronarme.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
¿Qué documentos tengo que presentar?
Ce documente trebuie să aduc?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Există vreo taxă de înregistrare?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Vengo a registrar mi domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
¿Necesito un seguro de salud privado?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
¿Qué cubre el seguro de salud?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Tasas hospitalarias
Taxe pentru spitalizare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Honorarios de médicos especialistas
Onorarii ale medicilor specialiști
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pruebas diagnósticas
Test de diagnosticare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenciones quirúrjicas
Intervenții chirurgicale
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamiento psiquiátrico
Tratament psihiatric
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos dentales
Tratamente dentare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos oftalmológicos
Tratamente oftalmologice
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
De ce solicitați o viză de intrare?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Cum îmi pot extinde viza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Me gustaría matricular mi vehículo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Me gustaría inscribirme en ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
el examen teórico
testul teoretic
Druh testu
el examen práctico
examenul practic
Druh testu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
la dirección
Adresa
Co byste chtěli změnit
el nombre
nume
Co byste chtěli změnit
la fotografía
fotografia
Co byste chtěli změnit
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lo he perdido
pierdut
Problém s řidičským průkazem
me lo han robado
furat
Problém s řidičským průkazem
se ha dañado
distrus
Problém s řidičským průkazem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
No tengo antecedentes penales.
Nu am antecedente penale.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Am nivelul necesar de [limbă].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Partenerul meu este __________.
Uvést, občanství svého manžela/manželky