polsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
¿Cuándo caduca su DNI?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Mój [dokument] został skradziony.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składam podanie w imieniu _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La información es confidencial.
Podane informacje są poufne.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

¿Cómo se llama usted?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Dotaz na něčí jméno
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Dotaz na něčí místo a datum narození
¿Dónde vive usted?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dotaz na místo bydliště
¿Cuál es su dirección?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Dotaz na něcí adresu
¿Cuál es su nacionalidad?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Dotaz na něčí občanství
¿Cuándo llegó a (país)?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
¿Me deja su DNI, por favor?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mi estado civil es ______________.
Mój stan cywilny: _____.
Rodinný stav
soltero/a
kawaler/panna
Rodinný stav
casado/a
żonaty/zamężna
Rodinný stav
separado/a
w separacji
Rodinný stav
divorciado/a
rozwodnik/rozwódka
Rodinný stav
cohabitante
w konkubinacie
Rodinný stav
en unión civil
w rejestrowanym związku partnerskim
Rodinný stav
pareja de hecho
w związku partnerskim
Rodinný stav
pareja de hecho
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Rodinný stav
viudo/a
wdowiec/wdowa
Rodinný stav
¿Tiene usted hijos?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dotaz jestliže někdo má děti
¿Residen con usted personas a su cargo?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Me gustaría empadronarme.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
¿Qué documentos tengo que presentar?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Vengo a registrar mi domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
¿Necesito un seguro de salud privado?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
¿Qué cubre el seguro de salud?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Tasas hospitalarias
Opłaty za pobyt w szpitalu
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Honorarios de médicos especialistas
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pruebas diagnósticas
Badania diagnostyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenciones quirúrjicas
Zabiegi chirurgiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamiento psiquiátrico
Leczenie psychiatryczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos dentales
Leczenie stomatologiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos oftalmológicos
Leczenie okulistyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Me gustaría matricular mi vehículo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Me gustaría inscribirme en ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
el examen teórico
egzamin teoretyczny
Druh testu
el examen práctico
egzamin praktyczny
Druh testu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
la dirección
adres
Co byste chtěli změnit
el nombre
nazwisko
Co byste chtěli změnit
la fotografía
zdjęcie
Co byste chtěli změnit
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lo he perdido
zgubienie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
me lo han robado
kradzież (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
se ha dañado
zniszczenie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
No tengo antecedentes penales.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Uvést, občanství svého manžela/manželky