maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
¿Cuándo caduca su DNI?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La información es confidencial.
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

¿Cómo se llama usted?
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
¿Dónde vive usted?
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
¿Cuál es su dirección?
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
¿Cuál es su nacionalidad?
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
¿Cuándo llegó a (país)?
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
¿Me deja su DNI, por favor?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mi estado civil es ______________.
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
soltero/a
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
casado/a
házas
Rodinný stav
separado/a
külön él a házastársától
Rodinný stav
divorciado/a
elvált
Rodinný stav
cohabitante
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
en unión civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
viudo/a
özvegy
Rodinný stav
¿Tiene usted hijos?
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
¿Residen con usted personas a su cargo?
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Me gustaría empadronarme.
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
¿Qué documentos tengo que presentar?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Vengo a registrar mi domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
¿Necesito un seguro de salud privado?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Tasas hospitalarias
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Honorarios de médicos especialistas
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pruebas diagnósticas
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenciones quirúrjicas
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamiento psiquiátrico
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos dentales
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos oftalmológicos
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Me gustaría matricular mi vehículo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Me gustaría inscribirme en ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
el examen teórico
elméleti vizsga
Druh testu
el examen práctico
gyakorlati vizsga
Druh testu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
la dirección
cím
Co byste chtěli změnit
el nombre
név
Co byste chtěli změnit
la fotografía
fénykép
Co byste chtěli změnit
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lo he perdido
elveszett
Problém s řidičským průkazem
me lo han robado
ellopott
Problém s řidičským průkazem
se ha dañado
sérült
Problém s řidičským průkazem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
No tengo antecedentes penales.
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky