hindsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
¿Cuándo caduca su DNI?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La información es confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

¿Cómo se llama usted?
Dotaz na něčí jméno
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Dotaz na něčí místo a datum narození
¿Dónde vive usted?
Dotaz na místo bydliště
¿Cuál es su dirección?
Dotaz na něcí adresu
¿Cuál es su nacionalidad?
Dotaz na něčí občanství
¿Cuándo llegó a (país)?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
¿Me deja su DNI, por favor?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mi estado civil es ______________.
Rodinný stav
soltero/a
Rodinný stav
casado/a
Rodinný stav
separado/a
Rodinný stav
divorciado/a
Rodinný stav
cohabitante
Rodinný stav
en unión civil
Rodinný stav
pareja de hecho
Rodinný stav
pareja de hecho
Rodinný stav
viudo/a
Rodinný stav
¿Tiene usted hijos?
Dotaz jestliže někdo má děti
¿Residen con usted personas a su cargo?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Me gustaría empadronarme.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
¿Qué documentos tengo que presentar?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Vengo a registrar mi domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
¿Necesito un seguro de salud privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
¿Qué cubre el seguro de salud?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Tasas hospitalarias
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Honorarios de médicos especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pruebas diagnósticas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenciones quirúrjicas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamiento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos dentales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos oftalmológicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Me gustaría matricular mi vehículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Me gustaría inscribirme en ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
el examen teórico
Druh testu
el examen práctico
Druh testu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
la dirección
Co byste chtěli změnit
el nombre
Co byste chtěli změnit
la fotografía
Co byste chtěli změnit
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lo he perdido
Problém s řidičským průkazem
me lo han robado
Problém s řidičským průkazem
se ha dañado
Problém s řidičským průkazem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
No tengo antecedentes penales.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Uvést, občanství svého manžela/manželky