finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
¿Cuándo caduca su DNI?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La información es confidencial.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

¿Cómo se llama usted?
Mikä sinun nimesi on?
Dotaz na něčí jméno
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Dotaz na něčí místo a datum narození
¿Dónde vive usted?
Missä sinä asut?
Dotaz na místo bydliště
¿Cuál es su dirección?
Mikä sinun osoitteesi on?
Dotaz na něcí adresu
¿Cuál es su nacionalidad?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Dotaz na něčí občanství
¿Cuándo llegó a (país)?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
¿Me deja su DNI, por favor?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mi estado civil es ______________.
Minä olen _________.
Rodinný stav
soltero/a
naimaton
Rodinný stav
casado/a
naimisissa
Rodinný stav
separado/a
asumuserossa
Rodinný stav
divorciado/a
eronnut
Rodinný stav
cohabitante
avoliitossa
Rodinný stav
en unión civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
Rodinný stav
pareja de hecho
parisuhteessa
Rodinný stav
pareja de hecho
avoliitossa
Rodinný stav
viudo/a
leski
Rodinný stav
¿Tiene usted hijos?
Onko sinulla lapsia?
Dotaz jestliže někdo má děti
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Me gustaría empadronarme.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
¿Qué documentos tengo que presentar?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Vengo a registrar mi domicilio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
¿Necesito un seguro de salud privado?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mitä vakuutus kattaa?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Tasas hospitalarias
Sairaalakulut
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Honorarios de médicos especialistas
Erikoislääkärikustannukset
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pruebas diagnósticas
Diagnostinen tutkimus
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiset toimenpiteet
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrinen hoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos dentales
Hammashoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos oftalmológicos
Silmähoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Me gustaría matricular mi vehículo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Me gustaría inscribirme en ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
el examen teórico
teoriakokeen
Druh testu
el examen práctico
inssiajon
Druh testu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
la dirección
osoitetta
Co byste chtěli změnit
el nombre
nimeä
Co byste chtěli změnit
la fotografía
kuvaa
Co byste chtěli změnit
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lo he perdido
kadonneen
Problém s řidičským průkazem
me lo han robado
varastetun
Problém s řidičským průkazem
se ha dañado
vaurioituneen
Problém s řidičským průkazem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
No tengo antecedentes penales.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky