dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
¿Cuándo caduca su DNI?
Hvornår udløber dit ID?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La información es confidencial.
Informationerne er fortrolige.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

¿Cómo se llama usted?
Hvad hedder du?
Dotaz na něčí jméno
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Hvor og hvornår er du født?
Dotaz na něčí místo a datum narození
¿Dónde vive usted?
Hvor bor du?
Dotaz na místo bydliště
¿Cuál es su dirección?
Hvad er din adresse?
Dotaz na něcí adresu
¿Cuál es su nacionalidad?
Hvad er dit statsborgerskab?
Dotaz na něčí občanství
¿Cuándo llegó a (país)?
Hvornår ankom du til [land]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
¿Me deja su DNI, por favor?
Må jeg se dit ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mi estado civil es ______________.
Jeg er ___________.
Rodinný stav
soltero/a
single
Rodinný stav
casado/a
gift
Rodinný stav
separado/a
separeret
Rodinný stav
divorciado/a
fraskilt
Rodinný stav
cohabitante
samlevende
Rodinný stav
en unión civil
i et indregistreret parforhold
Rodinný stav
pareja de hecho
ugifte partnere
Rodinný stav
pareja de hecho
i et indenlandsk parforhold
Rodinný stav
viudo/a
enke
Rodinný stav
¿Tiene usted hijos?
Har du børn?
Dotaz jestliže někdo má děti
¿Residen con usted personas a su cargo?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Me gustaría empadronarme.
Jeg vil gerne registreres i byen
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
¿Qué documentos tengo que presentar?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Vengo a registrar mi domicilio.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
¿Necesito un seguro de salud privado?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
¿Qué cubre el seguro de salud?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Tasas hospitalarias
Hospitalsgebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Honorarios de médicos especialistas
Speciallægegebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pruebas diagnósticas
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiske indgreb
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos dentales
Tandbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos oftalmológicos
Øjenbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Me gustaría matricular mi vehículo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Er mit kørekort gyldigt her?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Me gustaría inscribirme en ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
el examen teórico
teoritest
Druh testu
el examen práctico
køreprøve
Druh testu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
la dirección
adressen
Co byste chtěli změnit
el nombre
navnet
Co byste chtěli změnit
la fotografía
billedet
Co byste chtěli změnit
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lo he perdido
mistet
Problém s řidičským průkazem
me lo han robado
stjålet
Problém s řidičským průkazem
se ha dañado
beskadiget
Problém s řidičským průkazem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
No tengo antecedentes penales.
Jeg har en ren straffeattest
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Uvést, občanství svého manžela/manželky