turecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
[belge] ne zaman verildi?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
[belge] nerede verildi?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
[belge] belgem çalındı.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Bu bilgi özeldir.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Adınız nedir?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Nerede yaşıyorsunuz?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
İkamet adresiniz nedir?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Medeni halim ___________.
Rodinný stav
холост
bekar
Rodinný stav
Женат/замужем
evli
Rodinný stav
Разведен/а
ayrılmış
Rodinný stav
Разведен/а
boşanmış
Rodinný stav
в сожительстве
birlikte yaşıyor
Rodinný stav
в гражданском браке
medeni birliktelik
Rodinný stav
Не женатая пара
evlenmemiş çift
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
medeni ortaklık içinde
Rodinný stav
вдовец/вдова
dul
Rodinný stav
У вас есть дети?
Çocuğunuz var mı?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Hastane masrafları
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Uzman doktor ücretleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Tanı koyma testleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Cerrahi operasyonlar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Psikiyatri tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Diş tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Göz tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vize başvurum neden reddedildi?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
teorik sınav
Druh testu
Тест на вождение
direksiyon sınavı
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
adres
Co byste chtěli změnit
имя
ad
Co byste chtěli změnit
фотография
fotoğraf
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
kayıp
Problém s řidičským průkazem
украдено
çalınmış
Problém s řidičským průkazem
повреждено
hasarlı
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Sabıka kaydım yoktur.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Uvést, občanství svého manžela/manželky