švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
När går din legitimation ut?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Denna information är konfidentiell.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Vad heter du?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Var bor du?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Vad är din adress?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Vilken nationalitet tillhör du?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
När anlände du till [landet]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan du visa mig din legitimation?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Min civilstatus är __________.
Rodinný stav
холост
singel
Rodinný stav
Женат/замужем
gift
Rodinný stav
Разведен/а
separerad
Rodinný stav
Разведен/а
skild
Rodinný stav
в сожительстве
sambo
Rodinný stav
в гражданском браке
i ett partnerskap
Rodinný stav
Не женатая пара
ogift par
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
i ett partnerskap
Rodinný stav
вдовец/вдова
änka
Rodinný stav
У вас есть дети?
Har du barn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Vilka dokument ska jag ta med?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Kostar det något att registrera sig?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Jag vill registrera min bostad.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Patientavgifter
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Specialistkostnader
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Diagnostiska prov
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Kirurgiska ingrepp
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Tandbehandlingar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Ögonbehandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Varför begär du ett inresevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Är mitt körkort giltigt här?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
teoriprov
Druh testu
Тест на вождение
uppkörning
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
adressen
Co byste chtěli změnit
имя
namnet
Co byste chtěli změnit
фотография
bilden
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
borttappat
Problém s řidičským průkazem
украдено
stulet
Problém s řidičským průkazem
повреждено
förstört
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Uvést, občanství svého manžela/manželky