rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Când a fost emis [documentul]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Unde a fost emis [documentul]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Când îți expiră ID-ul?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Mi s-a furat [documentul].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Informația este confidențială.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Cum vă cheamă?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Unde locuiți?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Care este adresa dumneavoastră?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Ce cetățenie aveți?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Când ați ajuns în [țara]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Starea mea civilă este ___________.
Rodinný stav
холост
Singur
Rodinný stav
Женат/замужем
Căsătorit/ă
Rodinný stav
Разведен/а
separat/ă
Rodinný stav
Разведен/а
divorțat/ă
Rodinný stav
в сожительстве
concobinaj
Rodinný stav
в гражданском браке
într-o uniune civilă
Rodinný stav
Не женатая пара
necăsătorit/ă
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
partener/ă de viață
Rodinný stav
вдовец/вдова
văduv/ă
Rodinný stav
У вас есть дети?
Aveți copii?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Ce documente trebuie să aduc?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Există vreo taxă de înregistrare?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Taxe pentru spitalizare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Onorarii ale medicilor specialiști
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Test de diagnosticare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Intervenții chirurgicale
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Tratament psihiatric
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Tratamente dentare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Tratamente oftalmologice
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
De ce solicitați o viză de intrare?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Cum îmi pot extinde viza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
testul teoretic
Druh testu
Тест на вождение
examenul practic
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
Adresa
Co byste chtěli změnit
имя
nume
Co byste chtěli změnit
фотография
fotografia
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
pierdut
Problém s řidičským průkazem
украдено
furat
Problém s řidičským průkazem
повреждено
distrus
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Nu am antecedente penale.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Am nivelul necesar de [limbă].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Partenerul meu este __________.
Uvést, občanství svého manžela/manželky