polsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Mój [dokument] został skradziony.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Składam podanie w imieniu _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Podane informacje są poufne.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Mój stan cywilny: _____.
Rodinný stav
холост
kawaler/panna
Rodinný stav
Женат/замужем
żonaty/zamężna
Rodinný stav
Разведен/а
w separacji
Rodinný stav
Разведен/а
rozwodnik/rozwódka
Rodinný stav
в сожительстве
w konkubinacie
Rodinný stav
в гражданском браке
w rejestrowanym związku partnerskim
Rodinný stav
Не женатая пара
w związku partnerskim
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Rodinný stav
вдовец/вдова
wdowiec/wdowa
Rodinný stav
У вас есть дети?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Opłaty za pobyt w szpitalu
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Badania diagnostyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Zabiegi chirurgiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Leczenie psychiatryczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Leczenie stomatologiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Leczenie okulistyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
egzamin teoretyczny
Druh testu
Тест на вождение
egzamin praktyczny
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
adres
Co byste chtěli změnit
имя
nazwisko
Co byste chtěli změnit
фотография
zdjęcie
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
zgubienie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
украдено
kradzież (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
повреждено
zniszczenie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Uvést, občanství svého manžela/manželky