německy | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Wie heißen Sie?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Wo wohnen Sie?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Wie ist Ihre Adresse?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Mein Familienstand ist_____.
Rodinný stav
холост
ledig
Rodinný stav
Женат/замужем
verheiratet
Rodinný stav
Разведен/а
getrennt
Rodinný stav
Разведен/а
geschieden
Rodinný stav
в сожительстве
zusammenlebend
Rodinný stav
в гражданском браке
in einer eingetragenen Partnerschaft
Rodinný stav
Не женатая пара
unverheiratetes Paar
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
in einer Partnerschaft
Rodinný stav
вдовец/вдова
verwitwet
Rodinný stav
У вас есть дети?
Haben Sie Kinder?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Gibt es Anmeldegebühren?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Krankenhausgebühren
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Facharztkosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Chirurgische Eingriffe
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Psychiatrische Behandlung
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Zahnbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Augenbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
den Theorieteil
Druh testu
Тест на вождение
den praktischen Teil
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
die Adresse
Co byste chtěli změnit
имя
den Namen
Co byste chtěli změnit
фотография
das Foto
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
verlorenen
Problém s řidičským průkazem
украдено
gestohlenen
Problém s řidičským průkazem
повреждено
beschädigten
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Uvést, občanství svého manžela/manželky