maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
холост
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
Женат/замужем
házas
Rodinný stav
Разведен/а
külön él a házastársától
Rodinný stav
Разведен/а
elvált
Rodinný stav
в сожительстве
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
в гражданском браке
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
Не женатая пара
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
вдовец/вдова
özvegy
Rodinný stav
У вас есть дети?
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
elméleti vizsga
Druh testu
Тест на вождение
gyakorlati vizsga
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
cím
Co byste chtěli změnit
имя
név
Co byste chtěli změnit
фотография
fénykép
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
elveszett
Problém s řidičským průkazem
украдено
ellopott
Problém s řidičským průkazem
повреждено
sérült
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky