hindsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Rodinný stav
холост
Rodinný stav
Женат/замужем
Rodinný stav
Разведен/а
Rodinný stav
Разведен/а
Rodinný stav
в сожительстве
Rodinný stav
в гражданском браке
Rodinný stav
Не женатая пара
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
Rodinný stav
вдовец/вдова
Rodinný stav
У вас есть дети?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
Druh testu
Тест на вождение
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
Co byste chtěli změnit
имя
Co byste chtěli změnit
фотография
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
Problém s řidičským průkazem
украдено
Problém s řidičským průkazem
повреждено
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Uvést, občanství svého manžela/manželky