francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Où votre [document] a été délivré ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Ces informations sont confidentielles.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Comment vous appelez-vous ?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Où résidez-vous ?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Où habitez-vous ?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Quelle est votre nationalité ?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Ma situation matrimoniale est _____.
Rodinný stav
холост
célibataire
Rodinný stav
Женат/замужем
Marié(e)
Rodinný stav
Разведен/а
Séparé(e)
Rodinný stav
Разведен/а
Divorcé(e)
Rodinný stav
в сожительстве
en concubinage
Rodinný stav
в гражданском браке
dans une union civile
Rodinný stav
Не женатая пара
en concubinage
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
en partenariat domestique
Rodinný stav
вдовец/вдова
veuf/veuve
Rodinný stav
У вас есть дети?
Vous avez des enfants ?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vous avez des personnes à charge ?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Je voudrais réunir ma famille.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Quels documents dois-je apporter ?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Frais hospitaliers
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Frais de consultation d'un spécialiste
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Tests diagnostiques
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Opérations chirurgicales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Traitement psychiatrique
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Soins dentaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Soins oculaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
le code
Druh testu
Тест на вождение
la conduite
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
mon adresse
Co byste chtěli změnit
имя
mon nom
Co byste chtěli změnit
фотография
ma photo
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
perdu
Problém s řidičským průkazem
украдено
volé
Problém s řidičským průkazem
повреждено
abîmé
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Je n'ai pas de casier judiciaire
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mon conjoint est [nationalité].
Uvést, občanství svého manžela/manželky