finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Mikä sinun nimesi on?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Missä sinä asut?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Mikä sinun osoitteesi on?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Minä olen _________.
Rodinný stav
холост
naimaton
Rodinný stav
Женат/замужем
naimisissa
Rodinný stav
Разведен/а
asumuserossa
Rodinný stav
Разведен/а
eronnut
Rodinný stav
в сожительстве
avoliitossa
Rodinný stav
в гражданском браке
rekisteröidyssä parisuhteessa
Rodinný stav
Не женатая пара
parisuhteessa
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
avoliitossa
Rodinný stav
вдовец/вдова
leski
Rodinný stav
У вас есть дети?
Onko sinulla lapsia?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Mitä vakuutus kattaa?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Sairaalakulut
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Erikoislääkärikustannukset
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Diagnostinen tutkimus
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Kirurgiset toimenpiteet
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Psykiatrinen hoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Hammashoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Silmähoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Haluaisin suorittaa ________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
teoriakokeen
Druh testu
Тест на вождение
inssiajon
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
osoitetta
Co byste chtěli změnit
имя
nimeä
Co byste chtěli změnit
фотография
kuvaa
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
kadonneen
Problém s řidičským průkazem
украдено
varastetun
Problém s řidičským průkazem
повреждено
vaurioituneen
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky