esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kiam elspiras via legitimilo?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
La informo estas konfidenca.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Kiel vi nomiĝas?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Kie vi loĝas?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Kio estas via adreso?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Kio estas via civitaneco?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Mia edzecostato estas ___________.
Rodinný stav
холост
senedza
Rodinný stav
Женат/замужем
edziĝinta
Rodinný stav
Разведен/а
apartiga
Rodinný stav
Разведен/а
eksedziĝinta
Rodinný stav
в сожительстве
kunviva
Rodinný stav
в гражданском браке
en civila kuniĝo
Rodinný stav
Не женатая пара
fraŭlaj partneroj
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
en hejma partnereco
Rodinný stav
вдовец/вдова
vidvina
Rodinný stav
У вас есть дети?
Ĉu vi havas infanojn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Mi ŝatus registri en la urbo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Kion dokumentojn mi alportus?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Hospitalokotizoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Kotizoj por la ekspertoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Diagnozoprovoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Kirurgiaj proceduroj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Psikiatria kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Dentaj kuracadoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Okula kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Kial vi petas la enirovizon?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
teorian teston
Druh testu
Тест на вождение
veturantan teston
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
adreson
Co byste chtěli změnit
имя
nomon
Co byste chtěli změnit
фотография
foton
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
perdatan
Problém s řidičským průkazem
украдено
ŝtelatan
Problém s řidičským průkazem
повреждено
difektatan
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Mi havas puran krimliston
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Uvést, občanství svého manžela/manželky