dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Hvornår udløber dit ID?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Informationerne er fortrolige.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Hvad hedder du?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Hvor og hvornår er du født?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Hvor bor du?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Hvad er din adresse?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Hvad er dit statsborgerskab?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Hvornår ankom du til [land]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Må jeg se dit ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Jeg er ___________.
Rodinný stav
холост
single
Rodinný stav
Женат/замужем
gift
Rodinný stav
Разведен/а
separeret
Rodinný stav
Разведен/а
fraskilt
Rodinný stav
в сожительстве
samlevende
Rodinný stav
в гражданском браке
i et indregistreret parforhold
Rodinný stav
Не женатая пара
ugifte partnere
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
i et indenlandsk parforhold
Rodinný stav
вдовец/вдова
enke
Rodinný stav
У вас есть дети?
Har du børn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Jeg vil gerne registreres i byen
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Hospitalsgebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Speciallægegebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Kirurgiske indgreb
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Tandbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Øjenbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Er mit kørekort gyldigt her?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
teoritest
Druh testu
Тест на вождение
køreprøve
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
adressen
Co byste chtěli změnit
имя
navnet
Co byste chtěli změnit
фотография
billedet
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
mistet
Problém s řidičským průkazem
украдено
stjålet
Problém s řidičským průkazem
повреждено
beskadiget
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Jeg har en ren straffeattest
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Uvést, občanství svého manžela/manželky