čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
您的【文件】是什么时候签发的?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
请问您的身份证件何时过期?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
您能帮我填一下这个表格吗?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
我的【材料】被偷了。
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
我在帮____ 填写申请表格。
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
这是机密信息。
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
你叫什么名字?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
请问您住在哪里?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
请问您的地址是什么?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
请问您的国籍是什么?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
请问您是何时到达【该国】的?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
您能出示一下您的身份证件么?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
我的婚姻状况是____ 。
Rodinný stav
холост
单身
Rodinný stav
Женат/замужем
已婚
Rodinný stav
Разведен/а
分居
Rodinný stav
Разведен/а
离异
Rodinný stav
в сожительстве
同居
Rodinný stav
в гражданском браке
民事结婚
Rodinný stav
Не женатая пара
未婚伴侣
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
同居伴侣关系
Rodinný stav
вдовец/вдова
鳏居
Rodinný stav
У вас есть дети?
请问您有孩子吗?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
我想要和家人团聚。
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
我想要在这个城市登记入户。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
请问我应该带什么材料?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
请问有注册费吗?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
我是来进行住址登记。
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
我想要申请居住证。
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
我想要问一下关于保险的问题。
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
我需要私人的健康保险吗?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
请问该保险涵盖哪些方面?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
住院费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
专家费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
诊疗费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
外科手术
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
精神治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
牙齿治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
眼科治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
请问您为什么需要入境签证?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
我该如何续签我的签证?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
我想要登记我的车辆。
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
我想要申请临时驾照。
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
我想要预约__________。
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
理论考试
Druh testu
Тест на вождение
路考
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
我想要改动驾照上的__________。
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
地址
Co byste chtěli změnit
имя
名字
Co byste chtěli změnit
фотография
照片
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
我想要给驾照添加更高的级别。
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
我想要延长我的驾照。
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
丢失
Problém s řidičským průkazem
украдено
被偷了
Problém s řidičským průkazem
повреждено
受损
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
我想要申诉我的驾照吊销。
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
我想要申请【国家】国籍。
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
我没有犯罪记录。
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
我的【语言】达到了等级要求。
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
公民身份申请的费用是哪些?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
我的配偶是【国家】公民。
Uvést, občanství svého manžela/manželky