anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
When was your [document] issued?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Where was your [document] issued?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
When does your ID expire?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Could you help me fill out the form?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
What documents should I bring for __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
My [document] has been stolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
The information is confidential.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Can you give me a receipt for this application?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
What is your name?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Could you please tell me your place and date of birth?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Where do you live?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
What is your address?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
What is your citizenship?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
When did you arrive in [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Could you please show me your ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
My marital status is ___________.
Rodinný stav
холост
single
Rodinný stav
Женат/замужем
married
Rodinný stav
Разведен/а
separated
Rodinný stav
Разведен/а
divorced
Rodinný stav
в сожительстве
cohabiting
Rodinný stav
в гражданском браке
in a civil union
Rodinný stav
Не женатая пара
unmarried partners
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
in a domestic partnership
Rodinný stav
вдовец/вдова
widowed
Rodinný stav
У вас есть дети?
Do you have children?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Do you have dependents living with you?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
I would like to reunite with my family.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
I would like to register in the city.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
What documents shall I bring?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Are there any registration fees?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
I am here for the domicile registration.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
I would like to apply for a residence permit.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Do I need private health insurance?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
What is covered by the health insurance?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Hospital fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Specialists' fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Diagnostic tests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Surgical procedures
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Psychiatric treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Dental treatments
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Eye care treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Why are you requesting the entry visa?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Do I need a visa to visit [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
How can I extend my visa?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Why has my visa application been rejected?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Can I apply to become a permanent resident?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Do I have to change the license plate of my car?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
I would like to register my vehicle.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Is my driving licence valid here?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
I would like to book my __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
theory test
Druh testu
Тест на вождение
driving test
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
I would like to change the ____________on my driving license.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
address
Co byste chtěli změnit
имя
name
Co byste chtěli změnit
фотография
photo
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
I would like to add higher categories to my driving license.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
I would like to renew my driving license.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
lost
Problém s řidičským průkazem
украдено
stolen
Problém s řidičským průkazem
повреждено
damaged
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
I would like to appeal my license suspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Where can I register for the [language] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
I have a clean criminal record.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
I have the required level of [language].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
What are the fees for citizenship application?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky