španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Când a fost emis [documentul]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Unde a fost emis [documentul]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Când îți expiră ID-ul?
¿Cuándo caduca su DNI?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Me han robado el/la (documento).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informația este confidențială.
La información es confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Cum vă cheamă?
¿Cómo se llama usted?
Dotaz na něčí jméno
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Unde locuiți?
¿Dónde vive usted?
Dotaz na místo bydliště
Care este adresa dumneavoastră?
¿Cuál es su dirección?
Dotaz na něcí adresu
Ce cetățenie aveți?
¿Cuál es su nacionalidad?
Dotaz na něčí občanství
Când ați ajuns în [țara]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
¿Me deja su DNI, por favor?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Starea mea civilă este ___________.
Mi estado civil es ______________.
Rodinný stav
Singur
soltero/a
Rodinný stav
Căsătorit/ă
casado/a
Rodinný stav
separat/ă
separado/a
Rodinný stav
divorțat/ă
divorciado/a
Rodinný stav
concobinaj
cohabitante
Rodinný stav
într-o uniune civilă
en unión civil
Rodinný stav
necăsătorit/ă
pareja de hecho
Rodinný stav
partener/ă de viață
pareja de hecho
Rodinný stav
văduv/ă
viudo/a
Rodinný stav
Aveți copii?
¿Tiene usted hijos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Me gustaría empadronarme.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Ce documente trebuie să aduc?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Există vreo taxă de înregistrare?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Vengo a registrar mi domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Am nevoie de asigurare medicală privată?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxe pentru spitalizare
Tasas hospitalarias
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Onorarii ale medicilor specialiști
Honorarios de médicos especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test de diagnosticare
Pruebas diagnósticas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenții chirurgicale
Intervenciones quirúrjicas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratament psihiatric
Tratamiento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente dentare
Tratamientos dentales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente oftalmologice
Tratamientos oftalmológicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Cum îmi pot extinde viza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Este permisul meu de conducere valid aici?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
testul teoretic
el examen teórico
Druh testu
examenul practic
el examen práctico
Druh testu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
Adresa
la dirección
Co byste chtěli změnit
nume
el nombre
Co byste chtěli změnit
fotografia
la fotografía
Co byste chtěli změnit
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
pierdut
lo he perdido
Problém s řidičským průkazem
furat
me lo han robado
Problém s řidičským průkazem
distrus
se ha dañado
Problém s řidičským průkazem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Nu am antecedente penale.
No tengo antecedentes penales.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Am nivelul necesar de [limbă].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Partenerul meu este __________.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Uvést, občanství svého manžela/manželky