rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Când a fost emis [documentul]?
Когда был выдан ваш документ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Unde a fost emis [documentul]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Când îți expiră ID-ul?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Мой [документ] украли.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informația este confidențială.
Информация конфиденциальна.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Cum vă cheamă?
Как вас зовут?
Dotaz na něčí jméno
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Dotaz na něčí místo a datum narození
Unde locuiți?
Где вы живете?
Dotaz na místo bydliště
Care este adresa dumneavoastră?
Каков ваш адрес?
Dotaz na něcí adresu
Ce cetățenie aveți?
Какое у вас гражданство?
Dotaz na něčí občanství
Când ați ajuns în [țara]?
Когда вы въехали в страну?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Starea mea civilă este ___________.
Мое семейное положение -_______.
Rodinný stav
Singur
холост
Rodinný stav
Căsătorit/ă
Женат/замужем
Rodinný stav
separat/ă
Разведен/а
Rodinný stav
divorțat/ă
Разведен/а
Rodinný stav
concobinaj
в сожительстве
Rodinný stav
într-o uniune civilă
в гражданском браке
Rodinný stav
necăsătorit/ă
Не женатая пара
Rodinný stav
partener/ă de viață
в домашнем партнерстве
Rodinný stav
văduv/ă
вдовец/вдова
Rodinný stav
Aveți copii?
У вас есть дети?
Dotaz jestliže někdo má děti
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Ce documente trebuie să aduc?
Какие документы мне нужно принести?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Există vreo taxă de înregistrare?
Мне нужно платить за регистрацию?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Что покрывает медицинская страховка?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxe pentru spitalizare
Больничные платы
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Onorarii ale medicilor specialiști
Платы специалистам
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test de diagnosticare
Диагностические проверки
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenții chirurgicale
Хирургические процедуры
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratament psihiatric
Психиатрическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente dentare
Лечение зубов
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente oftalmologice
Офтальмологическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Cum îmi pot extinde viza?
Как я могу продлить мою визу?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Мне нужно менять номер своей машины?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Мои водительские права здесь действуют?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
testul teoretic
Теоретический тест
Druh testu
examenul practic
Тест на вождение
Druh testu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
Adresa
адрес
Co byste chtěli změnit
nume
имя
Co byste chtěli změnit
fotografia
фотография
Co byste chtěli změnit
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
pierdut
потеряно
Problém s řidičským průkazem
furat
украдено
Problém s řidičským průkazem
distrus
повреждено
Problém s řidičským průkazem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Nu am antecedente penale.
У меня нет судимостей
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Am nivelul necesar de [limbă].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Partenerul meu este __________.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Uvést, občanství svého manžela/manželky