řecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Când a fost emis [documentul]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Unde a fost emis [documentul]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Când îți expiră ID-ul?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informația este confidențială.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Cum vă cheamă?
Πώς σας λένε;
Dotaz na něčí jméno
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Dotaz na něčí místo a datum narození
Unde locuiți?
Πού μένετε;
Dotaz na místo bydliště
Care este adresa dumneavoastră?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Dotaz na něcí adresu
Ce cetățenie aveți?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Dotaz na něčí občanství
Când ați ajuns în [țara]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Starea mea civilă este ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Rodinný stav
Singur
ελεύθερος/η
Rodinný stav
Căsătorit/ă
παντρεμένος/η
Rodinný stav
separat/ă
σε διάσταση
Rodinný stav
divorțat/ă
χωρισμένος/η
Rodinný stav
concobinaj
συμβίωση
Rodinný stav
într-o uniune civilă
σε αστική ένωση
Rodinný stav
necăsătorit/ă
ανύπαντροι σύντροφοι
Rodinný stav
partener/ă de viață
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Rodinný stav
văduv/ă
χήρος/χήρα
Rodinný stav
Aveți copii?
έχετε παιδιά;
Dotaz jestliže někdo má děti
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Ce documente trebuie să aduc?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Există vreo taxă de înregistrare?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxe pentru spitalizare
Τέλη νοσοκομείου
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Onorarii ale medicilor specialiști
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test de diagnosticare
Διαγνωστικές εξετάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenții chirurgicale
Χειρουργικές επεμβάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratament psihiatric
Ψυχιατρική θεραπεία
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente dentare
Οδοντιατρικές θεραπείες
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente oftalmologice
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Cum îmi pot extinde viza?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
testul teoretic
θεωρητική εξέταση
Druh testu
examenul practic
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Druh testu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
Adresa
διεύθυνση
Co byste chtěli změnit
nume
όνομα
Co byste chtěli změnit
fotografia
φωτογραφία
Co byste chtěli změnit
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
pierdut
χαμένη
Problém s řidičským průkazem
furat
κλεμμένη
Problém s řidičským průkazem
distrus
κατεστραμμένη
Problém s řidičským průkazem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Nu am antecedente penale.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Am nivelul necesar de [limbă].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Partenerul meu este __________.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Uvést, občanství svého manžela/manželky