nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Când a fost emis [documentul]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Unde a fost emis [documentul]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Când îți expiră ID-ul?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Mijn [document] werd gestolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informația este confidențială.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Cum vă cheamă?
Wat is uw naam?
Dotaz na něčí jméno
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Unde locuiți?
Waar woont u?
Dotaz na místo bydliště
Care este adresa dumneavoastră?
Wat is uw adres?
Dotaz na něcí adresu
Ce cetățenie aveți?
Wat is uw nationaliteit?
Dotaz na něčí občanství
Când ați ajuns în [țara]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Starea mea civilă este ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Rodinný stav
Singur
alleenstaand
Rodinný stav
Căsătorit/ă
gehuwd
Rodinný stav
separat/ă
uit elkaar
Rodinný stav
divorțat/ă
gescheiden
Rodinný stav
concobinaj
samenwonend
Rodinný stav
într-o uniune civilă
geregistreerd partnerschap
Rodinný stav
necăsătorit/ă
ongetrouwde partners
Rodinný stav
partener/ă de viață
in een relatie
Rodinný stav
văduv/ă
verweduwd
Rodinný stav
Aveți copii?
Heeft u kinderen?
Dotaz jestliže někdo má děti
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Ce documente trebuie să aduc?
Welke documenten moet ik meenemen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Există vreo taxă de înregistrare?
Zijn er registratiekosten?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxe pentru spitalizare
Ziekenhuiskosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Onorarii ale medicilor specialiști
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test de diagnosticare
Diagnostische toets
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenții chirurgicale
Chirurgische ingrepen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratament psihiatric
Psychiatrische behandeling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente dentare
Tandheelkundige behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente oftalmologice
Oogzorg behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Waarom vraagt u een visum aan?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Cum îmi pot extinde viza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
testul teoretic
theoretische test
Druh testu
examenul practic
rijexamen
Druh testu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
Adresa
mijn adres
Co byste chtěli změnit
nume
mijn naam
Co byste chtěli změnit
fotografia
mijn foto
Co byste chtěli změnit
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
pierdut
verloren
Problém s řidičským průkazem
furat
gestolen
Problém s řidičským průkazem
distrus
beschadigd
Problém s řidičským průkazem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Nu am antecedente penale.
Ik heb een blanco strafblad.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Am nivelul necesar de [limbă].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Partenerul meu este __________.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Uvést, občanství svého manžela/manželky