německy | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Când a fost emis [documentul]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Unde a fost emis [documentul]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Când îți expiră ID-ul?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informația este confidențială.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Cum vă cheamă?
Wie heißen Sie?
Dotaz na něčí jméno
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Unde locuiți?
Wo wohnen Sie?
Dotaz na místo bydliště
Care este adresa dumneavoastră?
Wie ist Ihre Adresse?
Dotaz na něcí adresu
Ce cetățenie aveți?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Dotaz na něčí občanství
Când ați ajuns în [țara]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Starea mea civilă este ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Rodinný stav
Singur
ledig
Rodinný stav
Căsătorit/ă
verheiratet
Rodinný stav
separat/ă
getrennt
Rodinný stav
divorțat/ă
geschieden
Rodinný stav
concobinaj
zusammenlebend
Rodinný stav
într-o uniune civilă
in einer eingetragenen Partnerschaft
Rodinný stav
necăsătorit/ă
unverheiratetes Paar
Rodinný stav
partener/ă de viață
in einer Partnerschaft
Rodinný stav
văduv/ă
verwitwet
Rodinný stav
Aveți copii?
Haben Sie Kinder?
Dotaz jestliže někdo má děti
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Ce documente trebuie să aduc?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Există vreo taxă de înregistrare?
Gibt es Anmeldegebühren?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxe pentru spitalizare
Krankenhausgebühren
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Onorarii ale medicilor specialiști
Facharztkosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test de diagnosticare
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenții chirurgicale
Chirurgische Eingriffe
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratament psihiatric
Psychiatrische Behandlung
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente dentare
Zahnbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente oftalmologice
Augenbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Cum îmi pot extinde viza?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
testul teoretic
den Theorieteil
Druh testu
examenul practic
den praktischen Teil
Druh testu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
Adresa
die Adresse
Co byste chtěli změnit
nume
den Namen
Co byste chtěli změnit
fotografia
das Foto
Co byste chtěli změnit
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
pierdut
verlorenen
Problém s řidičským průkazem
furat
gestohlenen
Problém s řidičským průkazem
distrus
beschädigten
Problém s řidičským průkazem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Nu am antecedente penale.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Am nivelul necesar de [limbă].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Partenerul meu este __________.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Uvést, občanství svého manžela/manželky