maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Când a fost emis [documentul]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Unde a fost emis [documentul]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Când îți expiră ID-ul?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informația este confidențială.
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Cum vă cheamă?
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Unde locuiți?
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
Care este adresa dumneavoastră?
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
Ce cetățenie aveți?
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
Când ați ajuns în [țara]?
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Starea mea civilă este ___________.
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
Singur
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
Căsătorit/ă
házas
Rodinný stav
separat/ă
külön él a házastársától
Rodinný stav
divorțat/ă
elvált
Rodinný stav
concobinaj
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
într-o uniune civilă
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
necăsătorit/ă
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
partener/ă de viață
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
văduv/ă
özvegy
Rodinný stav
Aveți copii?
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Ce documente trebuie să aduc?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Există vreo taxă de înregistrare?
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxe pentru spitalizare
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Onorarii ale medicilor specialiști
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test de diagnosticare
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenții chirurgicale
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratament psihiatric
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente dentare
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente oftalmologice
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Cum îmi pot extinde viza?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
testul teoretic
elméleti vizsga
Druh testu
examenul practic
gyakorlati vizsga
Druh testu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
Adresa
cím
Co byste chtěli změnit
nume
név
Co byste chtěli změnit
fotografia
fénykép
Co byste chtěli změnit
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
pierdut
elveszett
Problém s řidičským průkazem
furat
ellopott
Problém s řidičským průkazem
distrus
sérült
Problém s řidičským průkazem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Nu am antecedente penale.
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Am nivelul necesar de [limbă].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Partenerul meu este __________.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky