francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Când a fost emis [documentul]?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Unde a fost emis [documentul]?
Où votre [document] a été délivré ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Când îți expiră ID-ul?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informația este confidențială.
Ces informations sont confidentielles.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Cum vă cheamă?
Comment vous appelez-vous ?
Dotaz na něčí jméno
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Unde locuiți?
Où résidez-vous ?
Dotaz na místo bydliště
Care este adresa dumneavoastră?
Où habitez-vous ?
Dotaz na něcí adresu
Ce cetățenie aveți?
Quelle est votre nationalité ?
Dotaz na něčí občanství
Când ați ajuns în [țara]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Starea mea civilă este ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Rodinný stav
Singur
célibataire
Rodinný stav
Căsătorit/ă
Marié(e)
Rodinný stav
separat/ă
Séparé(e)
Rodinný stav
divorțat/ă
Divorcé(e)
Rodinný stav
concobinaj
en concubinage
Rodinný stav
într-o uniune civilă
dans une union civile
Rodinný stav
necăsătorit/ă
en concubinage
Rodinný stav
partener/ă de viață
en partenariat domestique
Rodinný stav
văduv/ă
veuf/veuve
Rodinný stav
Aveți copii?
Vous avez des enfants ?
Dotaz jestliže někdo má děti
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vous avez des personnes à charge ?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Je voudrais réunir ma famille.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Ce documente trebuie să aduc?
Quels documents dois-je apporter ?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Există vreo taxă de înregistrare?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxe pentru spitalizare
Frais hospitaliers
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Onorarii ale medicilor specialiști
Frais de consultation d'un spécialiste
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test de diagnosticare
Tests diagnostiques
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenții chirurgicale
Opérations chirurgicales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratament psihiatric
Traitement psychiatrique
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente dentare
Soins dentaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente oftalmologice
Soins oculaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Cum îmi pot extinde viza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
testul teoretic
le code
Druh testu
examenul practic
la conduite
Druh testu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
Adresa
mon adresse
Co byste chtěli změnit
nume
mon nom
Co byste chtěli změnit
fotografia
ma photo
Co byste chtěli změnit
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
pierdut
perdu
Problém s řidičským průkazem
furat
volé
Problém s řidičským průkazem
distrus
abîmé
Problém s řidičským průkazem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Nu am antecedente penale.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Am nivelul necesar de [limbă].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Partenerul meu este __________.
Mon conjoint est [nationalité].
Uvést, občanství svého manžela/manželky