česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Când a fost emis [documentul]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Unde a fost emis [documentul]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Când îți expiră ID-ul?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informația este confidențială.
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Cum vă cheamă?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Unde locuiți?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
Care este adresa dumneavoastră?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
Ce cetățenie aveți?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
Când ați ajuns în [țara]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Starea mea civilă este ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
Singur
svobodný/á
Rodinný stav
Căsătorit/ă
ženatý/vdaná
Rodinný stav
separat/ă
odděleni
Rodinný stav
divorțat/ă
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
concobinaj
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
într-o uniune civilă
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
necăsătorit/ă
nesezdaní partneři
Rodinný stav
partener/ă de viață
v domácím partnerství
Rodinný stav
văduv/ă
vdovec/vdova
Rodinný stav
Aveți copii?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Ce documente trebuie să aduc?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Există vreo taxă de înregistrare?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxe pentru spitalizare
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Onorarii ale medicilor specialiști
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test de diagnosticare
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenții chirurgicale
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratament psihiatric
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente dentare
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente oftalmologice
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Cum îmi pot extinde viza?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
testul teoretic
Teoretický test
Druh testu
examenul practic
Praktický test
Druh testu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
Adresa
adresu
Co byste chtěli změnit
nume
jméno
Co byste chtěli změnit
fotografia
fotografii
Co byste chtěli změnit
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
pierdut
ztracený
Problém s řidičským průkazem
furat
ukradený
Problém s řidičským průkazem
distrus
zničený
Problém s řidičským průkazem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Nu am antecedente penale.
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Am nivelul necesar de [limbă].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Partenerul meu este __________.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky