anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Când a fost emis [documentul]?
When was your [document] issued?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Unde a fost emis [documentul]?
Where was your [document] issued?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Când îți expiră ID-ul?
When does your ID expire?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Could you help me fill out the form?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
My [document] has been stolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informația este confidențială.
The information is confidential.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Can you give me a receipt for this application?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Cum vă cheamă?
What is your name?
Dotaz na něčí jméno
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Could you please tell me your place and date of birth?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Unde locuiți?
Where do you live?
Dotaz na místo bydliště
Care este adresa dumneavoastră?
What is your address?
Dotaz na něcí adresu
Ce cetățenie aveți?
What is your citizenship?
Dotaz na něčí občanství
Când ați ajuns în [țara]?
When did you arrive in [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Could you please show me your ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Starea mea civilă este ___________.
My marital status is ___________.
Rodinný stav
Singur
single
Rodinný stav
Căsătorit/ă
married
Rodinný stav
separat/ă
separated
Rodinný stav
divorțat/ă
divorced
Rodinný stav
concobinaj
cohabiting
Rodinný stav
într-o uniune civilă
in a civil union
Rodinný stav
necăsătorit/ă
unmarried partners
Rodinný stav
partener/ă de viață
in a domestic partnership
Rodinný stav
văduv/ă
widowed
Rodinný stav
Aveți copii?
Do you have children?
Dotaz jestliže někdo má děti
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Do you have dependents living with you?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
I would like to reunite with my family.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
I would like to register in the city.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Ce documente trebuie să aduc?
What documents shall I bring?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Există vreo taxă de înregistrare?
Are there any registration fees?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
I am here for the domicile registration.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
I would like to apply for a residence permit.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Do I need private health insurance?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
What is covered by the health insurance?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxe pentru spitalizare
Hospital fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Onorarii ale medicilor specialiști
Specialists' fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test de diagnosticare
Diagnostic tests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenții chirurgicale
Surgical procedures
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratament psihiatric
Psychiatric treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente dentare
Dental treatments
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente oftalmologice
Eye care treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Why are you requesting the entry visa?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Do I need a visa to visit [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Cum îmi pot extinde viza?
How can I extend my visa?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Why has my visa application been rejected?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Can I apply to become a permanent resident?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Do I have to change the license plate of my car?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
I would like to register my vehicle.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is my driving licence valid here?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Aș vrea să mă înscriu la __________.
I would like to book my __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
testul teoretic
theory test
Druh testu
examenul practic
driving test
Druh testu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
I would like to change the ____________on my driving license.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
Adresa
address
Co byste chtěli změnit
nume
name
Co byste chtěli změnit
fotografia
photo
Co byste chtěli změnit
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
I would like to add higher categories to my driving license.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
I would like to renew my driving license.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
pierdut
lost
Problém s řidičským průkazem
furat
stolen
Problém s řidičským průkazem
distrus
damaged
Problém s řidičským průkazem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
I would like to appeal my license suspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Where can I register for the [language] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Nu am antecedente penale.
I have a clean criminal record.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Am nivelul necesar de [limbă].
I have the required level of [language].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
What are the fees for citizenship application?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Partenerul meu este __________.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky