švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
När går din legitimation ut?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
A informação é confidencial.
Denna information är konfidentiell.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Qual é o seu nome?
Vad heter du?
Dotaz na něčí jméno
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Onde você mora?
Var bor du?
Dotaz na místo bydliště
Qual é o seu endereço?
Vad är din adress?
Dotaz na něcí adresu
Qual é a sua cidadania?
Vilken nationalitet tillhör du?
Dotaz na něčí občanství
Quando você chegou em [país]?
När anlände du till [landet]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan du visa mig din legitimation?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Meu estado civil é ___________.
Min civilstatus är __________.
Rodinný stav
solteiro(a)
singel
Rodinný stav
casado(a)
gift
Rodinný stav
separado(a)
separerad
Rodinný stav
divorciado(a)
skild
Rodinný stav
coabitação
sambo
Rodinný stav
em uma união civil
i ett partnerskap
Rodinný stav
companheiros/união estável
ogift par
Rodinný stav
parceria doméstica
i ett partnerskap
Rodinný stav
viúvo(a)
änka
Rodinný stav
Você tem filhos?
Har du barn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Você tem dependentes morando com você?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Gostaria de reencontrar minha família.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Que documentos devo trazer?
Vilka dokument ska jag ta med?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Existem taxas de registro?
Kostar det något att registrera sig?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Estou aqui para o registro de domicílio.
Jag vill registrera min bostad.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Preciso de seguro de saúde privado?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxas hospitalares
Patientavgifter
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Taxas de especialistas
Specialistkostnader
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Testes de diagnóstico
Diagnostiska prov
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiska ingrepp
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamentos dentários
Tandbehandlingar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento oftalmológico
Ögonbehandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
Varför begär du ett inresevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Como posso extender meu visto?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Gostaria de registrar meu veículo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Är mitt körkort giltigt här?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Gostaria de marcar minha __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
prova teórica
teoriprov
Druh testu
prova prática de direção
uppkörning
Druh testu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
endereço
adressen
Co byste chtěli změnit
nome
namnet
Co byste chtěli změnit
foto
bilden
Co byste chtěli změnit
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdida
borttappat
Problém s řidičským průkazem
roubada
stulet
Problém s řidičským průkazem
danificada
förstört
Problém s řidičským průkazem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Eu não tenho antecedentes criminais.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Uvést, občanství svého manžela/manželky