polsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mój [dokument] został skradziony.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
A informação é confidencial.
Podane informacje są poufne.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Qual é o seu nome?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Dotaz na něčí jméno
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Onde você mora?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dotaz na místo bydliště
Qual é o seu endereço?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Dotaz na něcí adresu
Qual é a sua cidadania?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Dotaz na něčí občanství
Quando você chegou em [país]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Meu estado civil é ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Rodinný stav
solteiro(a)
kawaler/panna
Rodinný stav
casado(a)
żonaty/zamężna
Rodinný stav
separado(a)
w separacji
Rodinný stav
divorciado(a)
rozwodnik/rozwódka
Rodinný stav
coabitação
w konkubinacie
Rodinný stav
em uma união civil
w rejestrowanym związku partnerskim
Rodinný stav
companheiros/união estável
w związku partnerskim
Rodinný stav
parceria doméstica
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Rodinný stav
viúvo(a)
wdowiec/wdowa
Rodinný stav
Você tem filhos?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dotaz jestliže někdo má děti
Você tem dependentes morando com você?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Gostaria de reencontrar minha família.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Que documentos devo trazer?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Existem taxas de registro?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Estou aqui para o registro de domicílio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Preciso de seguro de saúde privado?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxas hospitalares
Opłaty za pobyt w szpitalu
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Taxas de especialistas
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Testes de diagnóstico
Badania diagnostyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Procedimentos cirúrgicos
Zabiegi chirurgiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento psiquiátrico
Leczenie psychiatryczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamentos dentários
Leczenie stomatologiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento oftalmológico
Leczenie okulistyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Como posso extender meu visto?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Gostaria de registrar meu veículo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Gostaria de marcar minha __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
prova teórica
egzamin teoretyczny
Druh testu
prova prática de direção
egzamin praktyczny
Druh testu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
endereço
adres
Co byste chtěli změnit
nome
nazwisko
Co byste chtěli změnit
foto
zdjęcie
Co byste chtěli změnit
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdida
zgubienie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
roubada
kradzież (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
danificada
zniszczenie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Eu não tenho antecedentes criminais.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Uvést, občanství svého manžela/manželky