nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mijn [document] werd gestolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
A informação é confidencial.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Qual é o seu nome?
Wat is uw naam?
Dotaz na něčí jméno
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Onde você mora?
Waar woont u?
Dotaz na místo bydliště
Qual é o seu endereço?
Wat is uw adres?
Dotaz na něcí adresu
Qual é a sua cidadania?
Wat is uw nationaliteit?
Dotaz na něčí občanství
Quando você chegou em [país]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Meu estado civil é ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Rodinný stav
solteiro(a)
alleenstaand
Rodinný stav
casado(a)
gehuwd
Rodinný stav
separado(a)
uit elkaar
Rodinný stav
divorciado(a)
gescheiden
Rodinný stav
coabitação
samenwonend
Rodinný stav
em uma união civil
geregistreerd partnerschap
Rodinný stav
companheiros/união estável
ongetrouwde partners
Rodinný stav
parceria doméstica
in een relatie
Rodinný stav
viúvo(a)
verweduwd
Rodinný stav
Você tem filhos?
Heeft u kinderen?
Dotaz jestliže někdo má děti
Você tem dependentes morando com você?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Gostaria de reencontrar minha família.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Que documentos devo trazer?
Welke documenten moet ik meenemen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Existem taxas de registro?
Zijn er registratiekosten?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Preciso de seguro de saúde privado?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxas hospitalares
Ziekenhuiskosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Taxas de especialistas
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Testes de diagnóstico
Diagnostische toets
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Procedimentos cirúrgicos
Chirurgische ingrepen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento psiquiátrico
Psychiatrische behandeling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamentos dentários
Tandheelkundige behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento oftalmológico
Oogzorg behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
Waarom vraagt u een visum aan?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Como posso extender meu visto?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Gostaria de registrar meu veículo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Gostaria de marcar minha __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
prova teórica
theoretische test
Druh testu
prova prática de direção
rijexamen
Druh testu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
endereço
mijn adres
Co byste chtěli změnit
nome
mijn naam
Co byste chtěli změnit
foto
mijn foto
Co byste chtěli změnit
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdida
verloren
Problém s řidičským průkazem
roubada
gestolen
Problém s řidičským průkazem
danificada
beschadigd
Problém s řidičským průkazem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ik heb een blanco strafblad.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Uvést, občanství svého manžela/manželky