maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
A informação é confidencial.
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Qual é o seu nome?
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Onde você mora?
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
Qual é o seu endereço?
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
Qual é a sua cidadania?
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
Quando você chegou em [país]?
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Meu estado civil é ___________.
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
solteiro(a)
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
casado(a)
házas
Rodinný stav
separado(a)
külön él a házastársától
Rodinný stav
divorciado(a)
elvált
Rodinný stav
coabitação
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
em uma união civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
companheiros/união estável
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
parceria doméstica
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
viúvo(a)
özvegy
Rodinný stav
Você tem filhos?
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
Você tem dependentes morando com você?
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Gostaria de reencontrar minha família.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Que documentos devo trazer?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Existem taxas de registro?
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Estou aqui para o registro de domicílio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Preciso de seguro de saúde privado?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxas hospitalares
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Taxas de especialistas
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Testes de diagnóstico
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Procedimentos cirúrgicos
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento psiquiátrico
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamentos dentários
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento oftalmológico
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Como posso extender meu visto?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Gostaria de registrar meu veículo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Gostaria de marcar minha __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
prova teórica
elméleti vizsga
Druh testu
prova prática de direção
gyakorlati vizsga
Druh testu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
endereço
cím
Co byste chtěli změnit
nome
név
Co byste chtěli změnit
foto
fénykép
Co byste chtěli změnit
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdida
elveszett
Problém s řidičským průkazem
roubada
ellopott
Problém s řidičským průkazem
danificada
sérült
Problém s řidičským průkazem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Eu não tenho antecedentes criminais.
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky