finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
A informação é confidencial.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Qual é o seu nome?
Mikä sinun nimesi on?
Dotaz na něčí jméno
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Onde você mora?
Missä sinä asut?
Dotaz na místo bydliště
Qual é o seu endereço?
Mikä sinun osoitteesi on?
Dotaz na něcí adresu
Qual é a sua cidadania?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Dotaz na něčí občanství
Quando você chegou em [país]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Meu estado civil é ___________.
Minä olen _________.
Rodinný stav
solteiro(a)
naimaton
Rodinný stav
casado(a)
naimisissa
Rodinný stav
separado(a)
asumuserossa
Rodinný stav
divorciado(a)
eronnut
Rodinný stav
coabitação
avoliitossa
Rodinný stav
em uma união civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
Rodinný stav
companheiros/união estável
parisuhteessa
Rodinný stav
parceria doméstica
avoliitossa
Rodinný stav
viúvo(a)
leski
Rodinný stav
Você tem filhos?
Onko sinulla lapsia?
Dotaz jestliže někdo má děti
Você tem dependentes morando com você?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Gostaria de reencontrar minha família.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Que documentos devo trazer?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Existem taxas de registro?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Estou aqui para o registro de domicílio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Preciso de seguro de saúde privado?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Mitä vakuutus kattaa?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxas hospitalares
Sairaalakulut
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Taxas de especialistas
Erikoislääkärikustannukset
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Testes de diagnóstico
Diagnostinen tutkimus
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiset toimenpiteet
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento psiquiátrico
Psykiatrinen hoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamentos dentários
Hammashoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento oftalmológico
Silmähoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Como posso extender meu visto?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Gostaria de registrar meu veículo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Gostaria de marcar minha __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
prova teórica
teoriakokeen
Druh testu
prova prática de direção
inssiajon
Druh testu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
endereço
osoitetta
Co byste chtěli změnit
nome
nimeä
Co byste chtěli změnit
foto
kuvaa
Co byste chtěli změnit
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdida
kadonneen
Problém s řidičským průkazem
roubada
varastetun
Problém s řidičským průkazem
danificada
vaurioituneen
Problém s řidičským průkazem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Eu não tenho antecedentes criminais.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky