čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
请问您的身份证件何时过期?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
您能帮我填一下这个表格吗?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
我的【材料】被偷了。
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
A informação é confidencial.
这是机密信息。
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Qual é o seu nome?
你叫什么名字?
Dotaz na něčí jméno
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Onde você mora?
请问您住在哪里?
Dotaz na místo bydliště
Qual é o seu endereço?
请问您的地址是什么?
Dotaz na něcí adresu
Qual é a sua cidadania?
请问您的国籍是什么?
Dotaz na něčí občanství
Quando você chegou em [país]?
请问您是何时到达【该国】的?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
您能出示一下您的身份证件么?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Meu estado civil é ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Rodinný stav
solteiro(a)
单身
Rodinný stav
casado(a)
已婚
Rodinný stav
separado(a)
分居
Rodinný stav
divorciado(a)
离异
Rodinný stav
coabitação
同居
Rodinný stav
em uma união civil
民事结婚
Rodinný stav
companheiros/união estável
未婚伴侣
Rodinný stav
parceria doméstica
同居伴侣关系
Rodinný stav
viúvo(a)
鳏居
Rodinný stav
Você tem filhos?
请问您有孩子吗?
Dotaz jestliže někdo má děti
Você tem dependentes morando com você?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Gostaria de reencontrar minha família.
我想要和家人团聚。
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
我想要在这个城市登记入户。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Que documentos devo trazer?
请问我应该带什么材料?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Existem taxas de registro?
请问有注册费吗?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Estou aqui para o registro de domicílio.
我是来进行住址登记。
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
我想要申请居住证。
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
我想要问一下关于保险的问题。
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Preciso de seguro de saúde privado?
我需要私人的健康保险吗?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
O que é coberto pelo seguro de saúde?
请问该保险涵盖哪些方面?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxas hospitalares
住院费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Taxas de especialistas
专家费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Testes de diagnóstico
诊疗费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Procedimentos cirúrgicos
外科手术
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento psiquiátrico
精神治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamentos dentários
牙齿治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento oftalmológico
眼科治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
请问您为什么需要入境签证?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Como posso extender meu visto?
我该如何续签我的签证?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Por que minha requisição de visto foi negada?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Tenho que mudar a placa do meu carro?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Gostaria de registrar meu veículo.
我想要登记我的车辆。
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
我想要申请临时驾照。
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Gostaria de marcar minha __________.
我想要预约__________。
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
prova teórica
理论考试
Druh testu
prova prática de direção
路考
Druh testu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
我想要改动驾照上的__________。
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
endereço
地址
Co byste chtěli změnit
nome
名字
Co byste chtěli změnit
foto
照片
Co byste chtěli změnit
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
我想要给驾照添加更高的级别。
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
我想要延长我的驾照。
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdida
丢失
Problém s řidičským průkazem
roubada
被偷了
Problém s řidičským průkazem
danificada
受损
Problém s řidičským průkazem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
我想要申诉我的驾照吊销。
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
我想要申请【国家】国籍。
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Eu não tenho antecedentes criminais.
我没有犯罪记录。
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
我的【语言】达到了等级要求。
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
公民身份申请的费用是哪些?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
我的配偶是【国家】公民。
Uvést, občanství svého manžela/manželky