česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
A informação é confidencial.
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Qual é o seu nome?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Onde você mora?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
Qual é o seu endereço?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
Qual é a sua cidadania?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
Quando você chegou em [país]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Meu estado civil é ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
solteiro(a)
svobodný/á
Rodinný stav
casado(a)
ženatý/vdaná
Rodinný stav
separado(a)
odděleni
Rodinný stav
divorciado(a)
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
coabitação
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
em uma união civil
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
companheiros/união estável
nesezdaní partneři
Rodinný stav
parceria doméstica
v domácím partnerství
Rodinný stav
viúvo(a)
vdovec/vdova
Rodinný stav
Você tem filhos?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
Você tem dependentes morando com você?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Gostaria de reencontrar minha família.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Que documentos devo trazer?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Existem taxas de registro?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Estou aqui para o registro de domicílio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Preciso de seguro de saúde privado?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxas hospitalares
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Taxas de especialistas
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Testes de diagnóstico
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Procedimentos cirúrgicos
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento psiquiátrico
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamentos dentários
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento oftalmológico
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Como posso extender meu visto?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Gostaria de registrar meu veículo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Gostaria de marcar minha __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
prova teórica
Teoretický test
Druh testu
prova prática de direção
Praktický test
Druh testu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
endereço
adresu
Co byste chtěli změnit
nome
jméno
Co byste chtěli změnit
foto
fotografii
Co byste chtěli změnit
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdida
ztracený
Problém s řidičským průkazem
roubada
ukradený
Problém s řidičským průkazem
danificada
zničený
Problém s řidičským průkazem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Eu não tenho antecedentes criminais.
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky