anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
When was your [document] issued?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Where was your [document] issued?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
When does your ID expire?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Could you help me fill out the form?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
My [document] has been stolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
A informação é confidencial.
The information is confidential.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Can you give me a receipt for this application?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Qual é o seu nome?
What is your name?
Dotaz na něčí jméno
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Could you please tell me your place and date of birth?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Onde você mora?
Where do you live?
Dotaz na místo bydliště
Qual é o seu endereço?
What is your address?
Dotaz na něcí adresu
Qual é a sua cidadania?
What is your citizenship?
Dotaz na něčí občanství
Quando você chegou em [país]?
When did you arrive in [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Could you please show me your ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Meu estado civil é ___________.
My marital status is ___________.
Rodinný stav
solteiro(a)
single
Rodinný stav
casado(a)
married
Rodinný stav
separado(a)
separated
Rodinný stav
divorciado(a)
divorced
Rodinný stav
coabitação
cohabiting
Rodinný stav
em uma união civil
in a civil union
Rodinný stav
companheiros/união estável
unmarried partners
Rodinný stav
parceria doméstica
in a domestic partnership
Rodinný stav
viúvo(a)
widowed
Rodinný stav
Você tem filhos?
Do you have children?
Dotaz jestliže někdo má děti
Você tem dependentes morando com você?
Do you have dependents living with you?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Gostaria de reencontrar minha família.
I would like to reunite with my family.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
I would like to register in the city.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Que documentos devo trazer?
What documents shall I bring?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Existem taxas de registro?
Are there any registration fees?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Estou aqui para o registro de domicílio.
I am here for the domicile registration.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
I would like to apply for a residence permit.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Preciso de seguro de saúde privado?
Do I need private health insurance?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
O que é coberto pelo seguro de saúde?
What is covered by the health insurance?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxas hospitalares
Hospital fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Taxas de especialistas
Specialists' fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Testes de diagnóstico
Diagnostic tests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Procedimentos cirúrgicos
Surgical procedures
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento psiquiátrico
Psychiatric treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamentos dentários
Dental treatments
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamento oftalmológico
Eye care treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
Why are you requesting the entry visa?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Do I need a visa to visit [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Como posso extender meu visto?
How can I extend my visa?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Why has my visa application been rejected?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Do I have to change the license plate of my car?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Gostaria de registrar meu veículo.
I would like to register my vehicle.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Is my driving licence valid here?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Gostaria de marcar minha __________.
I would like to book my __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
prova teórica
theory test
Druh testu
prova prática de direção
driving test
Druh testu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
I would like to change the ____________on my driving license.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
endereço
address
Co byste chtěli změnit
nome
name
Co byste chtěli změnit
foto
photo
Co byste chtěli změnit
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
I would like to add higher categories to my driving license.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
I would like to renew my driving license.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdida
lost
Problém s řidičským průkazem
roubada
stolen
Problém s řidičským průkazem
danificada
damaged
Problém s řidičským průkazem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
I would like to appeal my license suspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Where can I register for the [language] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Eu não tenho antecedentes criminais.
I have a clean criminal record.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
I have the required level of [language].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
What are the fees for citizenship application?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky