rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Где я могу найти форму для ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Когда был выдан ваш документ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Мой [документ] украли.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Podane informacje są poufne.
Информация конфиденциальна.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak się Pan/Pani nazywa?
Как вас зовут?
Dotaz na něčí jméno
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Dotaz na něčí místo a datum narození
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Где вы живете?
Dotaz na místo bydliště
Jaki jest Pana/Pani adres?
Каков ваш адрес?
Dotaz na něcí adresu
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Какое у вас гражданство?
Dotaz na něčí občanství
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Когда вы въехали в страну?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mój stan cywilny: _____.
Мое семейное положение -_______.
Rodinný stav
kawaler/panna
холост
Rodinný stav
żonaty/zamężna
Женат/замужем
Rodinný stav
w separacji
Разведен/а
Rodinný stav
rozwodnik/rozwódka
Разведен/а
Rodinný stav
w konkubinacie
в сожительстве
Rodinný stav
w rejestrowanym związku partnerskim
в гражданском браке
Rodinný stav
w związku partnerskim
Не женатая пара
Rodinný stav
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
в домашнем партнерстве
Rodinný stav
wdowiec/wdowa
вдовец/вдова
Rodinný stav
Czy ma Pan/Pani dzieci?
У вас есть дети?
Dotaz jestliže někdo má děti
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Какие документы мне нужно принести?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Мне нужно платить за регистрацию?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Что покрывает медицинская страховка?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Opłaty za pobyt w szpitalu
Больничные платы
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Платы специалистам
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Badania diagnostyczne
Диагностические проверки
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zabiegi chirurgiczne
Хирургические процедуры
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie psychiatryczne
Психиатрическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie stomatologiczne
Лечение зубов
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie okulistyczne
Офтальмологическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Как я могу продлить мою визу?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Мне нужно менять номер своей машины?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Мои водительские права здесь действуют?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
egzamin teoretyczny
Теоретический тест
Druh testu
egzamin praktyczny
Тест на вождение
Druh testu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adres
адрес
Co byste chtěli změnit
nazwisko
имя
Co byste chtěli změnit
zdjęcie
фотография
Co byste chtěli změnit
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
zgubienie (prawa jazdy)
потеряно
Problém s řidičským průkazem
kradzież (prawa jazdy)
украдено
Problém s řidičským průkazem
zniszczenie (prawa jazdy)
повреждено
Problém s řidičským průkazem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
У меня нет судимостей
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Uvést, občanství svého manžela/manželky