rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Când a fost emis [documentul]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Unde a fost emis [documentul]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Când îți expiră ID-ul?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Mi s-a furat [documentul].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Podane informacje są poufne.
Informația este confidențială.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak się Pan/Pani nazywa?
Cum vă cheamă?
Dotaz na něčí jméno
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Unde locuiți?
Dotaz na místo bydliště
Jaki jest Pana/Pani adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Dotaz na něcí adresu
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ce cetățenie aveți?
Dotaz na něčí občanství
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Când ați ajuns în [țara]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mój stan cywilny: _____.
Starea mea civilă este ___________.
Rodinný stav
kawaler/panna
Singur
Rodinný stav
żonaty/zamężna
Căsătorit/ă
Rodinný stav
w separacji
separat/ă
Rodinný stav
rozwodnik/rozwódka
divorțat/ă
Rodinný stav
w konkubinacie
concobinaj
Rodinný stav
w rejestrowanym związku partnerskim
într-o uniune civilă
Rodinný stav
w związku partnerskim
necăsătorit/ă
Rodinný stav
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
partener/ă de viață
Rodinný stav
wdowiec/wdowa
văduv/ă
Rodinný stav
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Aveți copii?
Dotaz jestliže někdo má děti
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ce documente trebuie să aduc?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Există vreo taxă de înregistrare?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxe pentru spitalizare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Onorarii ale medicilor specialiști
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Badania diagnostyczne
Test de diagnosticare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zabiegi chirurgiczne
Intervenții chirurgicale
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie psychiatryczne
Tratament psihiatric
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie stomatologiczne
Tratamente dentare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie okulistyczne
Tratamente oftalmologice
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
De ce solicitați o viză de intrare?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Cum îmi pot extinde viza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
egzamin teoretyczny
testul teoretic
Druh testu
egzamin praktyczny
examenul practic
Druh testu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adres
Adresa
Co byste chtěli změnit
nazwisko
nume
Co byste chtěli změnit
zdjęcie
fotografia
Co byste chtěli změnit
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
zgubienie (prawa jazdy)
pierdut
Problém s řidičským průkazem
kradzież (prawa jazdy)
furat
Problém s řidičským průkazem
zniszczenie (prawa jazdy)
distrus
Problém s řidičským průkazem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nu am antecedente penale.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Am nivelul necesar de [limbă].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Partenerul meu este __________.
Uvést, občanství svého manžela/manželky