maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mój stan cywilny: _____.
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
kawaler/panna
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
żonaty/zamężna
házas
Rodinný stav
w separacji
külön él a házastársától
Rodinný stav
rozwodnik/rozwódka
elvált
Rodinný stav
w konkubinacie
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
w rejestrowanym związku partnerskim
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
w związku partnerskim
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
wdowiec/wdowa
özvegy
Rodinný stav
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Opłaty za pobyt w szpitalu
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Badania diagnostyczne
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zabiegi chirurgiczne
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie psychiatryczne
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie stomatologiczne
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie okulistyczne
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
egzamin teoretyczny
elméleti vizsga
Druh testu
egzamin praktyczny
gyakorlati vizsga
Druh testu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adres
cím
Co byste chtěli změnit
nazwisko
név
Co byste chtěli změnit
zdjęcie
fénykép
Co byste chtěli změnit
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
zgubienie (prawa jazdy)
elveszett
Problém s řidičským průkazem
kradzież (prawa jazdy)
ellopott
Problém s řidičským průkazem
zniszczenie (prawa jazdy)
sérült
Problém s řidičským průkazem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky